DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 263
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านดอนปิน 98ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 97ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 96ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 79เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 78เงิน5 
6  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 68ทองแดง6 
7  โรงเรียนวัดสันโค้ง 67ทองแดง7 
8  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 65ทองแดง8 
9  โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 63ทองแดง9 
10  โรงเรียนพุทธิโศภน 62ทองแดง10 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน