DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 262
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 98ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 97ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 78เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 75เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 73เงิน5 
6  โรงเรียนท่าศาลา 68ทองแดง6 
7  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 67ทองแดง7 
8  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 66ทองแดง8 
9  โรงเรียนพุทธิโศภน 65ทองแดง9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน