DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 241
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนศรีเนห์รู 98ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 95ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 93ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนท่าศาลา 91ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 90ทอง5 
6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 78เงิน6 
7  โรงเรียนวัดป่าแดด 77เงิน7 
8  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 76เงิน8 
9  โรงเรียนแม่คือวิทยา 74เงิน9 
10  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 73เงิน10 
11  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 71เงิน11 
12  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 70เงิน12 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน