DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 024
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 97.67ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 96.67ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 95.67ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดเปาสามขา 94.67ทอง4 
5  โรงเรียนวัดขะจาว 92.67ทอง5 
6  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 91ทอง6 
7  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 89.67ทอง7 
8  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 88.33ทอง8 
9  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 87.67ทอง9 
10  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 86.67ทอง10 
11  โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 83.67ทอง11 
12  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 80ทอง12 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน