DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 022
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 95ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 93ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 92ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 91ทอง4 
5  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 90ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 89ทอง6 
7  โรงเรียนแม่คือวิทยา 86ทอง7 
8  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 85ทอง8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน