DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 213
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนศรีเนห์รู 89.66ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดขะจาว 88ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 86.66ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 84.66ทอง4 
5  โรงเรียนท่าศาลา 81.33ทอง5 
6  โรงเรียนแม่คือวิทยา 78.33เงิน6 
7  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 76.33เงิน7 
8  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 75เงิน8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน