DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 021
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 92ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านดอนปิน 87.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 85.2ทอง4 
5  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 85ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 84ทอง6 
7  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 83ทอง7 
8  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 82ทอง8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน