DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 020
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 88ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดห้วยทราย 86ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนพุทธิโศภน 84ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 83ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 82ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านดอนปิน 81ทอง7 
8  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 81ทอง7 
9  โรงเรียนวัดป่าตัน 81ทอง7 
10  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 81ทอง7 
11  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 80ทอง8 
12  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 80ทอง8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน