DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 002
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 97ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนพุทธิโศภน 95ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 92ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 90ทอง4 
5  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 89ทอง5 
6  โรงเรียนวัดเปาสามขา 87ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 86ทอง7 
8  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 84ทอง8 
9  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 84ทอง8 
10  โรงเรียนชลประทานผาแตก 83ทอง9 
11  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 79เงิน10 
12  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 78เงิน11 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน