DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 190
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 98ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 77.82เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 74.73เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 72.17เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 66.33ทองแดง5 
6  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 60.7ทองแดง6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน