DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 185
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนศรีเนห์รู 91ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 89.67ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 87.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดดอนจั่น 74.67เงิน4 
5  โรงเรียนท่าศาลา 72.33เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 71เงิน6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน