DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 184
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 98ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดป่าแดด 82.05ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 78.05เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านออนหลวย 75.11เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 68.27ทองแดง5 
6  โรงเรียนพุทธิโศภน 67.34ทองแดง6 
7  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 66.08ทองแดง7 
8  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 65.66ทองแดง8 
9  โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 62.47ทองแดง9 
10  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 61.21ทองแดง10 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน