DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 181
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนพุทธิโศภน 98ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 96.16ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านออนหลวย 92ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 88.7ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 80ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 66ทองแดง6 
7  โรงเรียนวัดป่าแดด 61.41ทองแดง7 
8  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 61.4ทองแดง8 
9  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 61.39ทองแดง9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน