DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 018
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 93.6ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 87.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 84ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 0เข้าร่วม4 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน