DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 177
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนท่าศาลา 91ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 83ทอง4 
5  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 82ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 81ทอง6 
7  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 80ทอง7 
8  โรงเรียนวัดดอนจั่น 0เข้าร่วม8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน