DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 166
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 97ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 95ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 93.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 90ทอง4 
5  โรงเรียนวัดดอนจั่น 88.5ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 88ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 87.5ทอง7 
8  โรงเรียนชลประทานผาแตก 85ทอง8 
9  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 82.5ทอง9 
10  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 79เงิน10 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน