DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 165
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดดอนจั่น 95.67ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 94.67ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนพุทธิโศภน 93.67ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 93ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 92.67ทอง5 
6  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 92ทอง6 
7  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 91.67ทอง7 
8  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 90ทอง8 
9  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 89ทอง9 
10  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 89ทอง9 
11  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 88.67ทอง10 
12  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 88ทอง11 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน