DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 164
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 97.33ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดดอนจั่น 95.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 92.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนพุทธิโศภน 91.67ทอง4 
5  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 90.67ทอง5 
6  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 89.33ทอง6 
7  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 88.67ทอง7 
8  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 88.33ทอง8 
9  โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 87.67ทอง9 
10  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 85.67ทอง10 
11  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 85.67ทอง10 
12  โรงเรียนบ้านออนหลวย 84.67ทอง11 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน