DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 156
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 91.25ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนแม่คือวิทยา 89ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 86.25ทอง4 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน