DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 155
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 92ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 90.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 89.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 87.6ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 85.6ทอง5 
6  โรงเรียนแม่คือวิทยา 85ทอง6 
7  โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 81ทอง7 
8  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 79.6เงิน8 
9  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 79.3เงิน9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน