DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 154
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 89ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 88.67ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 84.33ทอง4 
5  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 83ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 79.67เงิน6 
7  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 79เงิน7 
8  โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 75เงิน8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน