DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 147
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 90.5ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 83.75ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 82.25ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน