DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 145
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 93ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 88ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 88ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
5  โรงเรียนวัดเปาสามขา 87ทอง4 
6  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 85ทอง5 
7  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 83ทอง6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน