DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 144
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนท่าศาลา 93ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 83ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 82ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 81ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 80ทอง5 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน