DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 143
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 91.25ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 89ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านดอนปิน 89ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
4  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 87.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
5  โรงเรียนวัดดอนจั่น 85ทอง4 
6  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 80.75ทอง5 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน