DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 142
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดสวนดอก 95ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนพุทธิโศภน 94.66ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 92.66ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 88.66ทอง4 
5  โรงเรียนวัดป่าตัน 87.66ทอง5 
6  โรงเรียนแม่คือวิทยา 86.33ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 85.66ทอง7 
8  โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 85ทอง8 
9  โรงเรียนบ้านออนหลวย 82ทอง9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน