DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 141
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 89.67ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนพุทธิโศภน 85.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 83.67ทอง4 
5  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 83.33ทอง5 
6  โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 80ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านออนหลวย 68.67ทองแดง7 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน