DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 135
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 81.66ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 80.66ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดขะจาว 80.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 77.33เงิน4 
5  โรงเรียนวัดดอนจั่น 76.66เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 75.33เงิน6 
7  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 75เงิน7 
8  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 74.33เงิน8 
9  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 74เงิน9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน