DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 134
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดดอนจั่น 86ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนแม่คือวิทยา 80ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 72เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 70เงิน4 
5  โรงเรียนชลประทานผาแตก 66ทองแดง5 
6  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 66ทองแดง5 
7  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 62ทองแดง6 
8  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 60ทองแดง7 
9  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 40เข้าร่วม8 
10  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 38เข้าร่วม9 
11  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 36เข้าร่วม10 
12  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 36เข้าร่วม10 
13  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 36เข้าร่วม10 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน