DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 133
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 96ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 80ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนพุทธิโศภน 80ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
4  โรงเรียนชลประทานผาแตก 74เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
5  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 72เงิน4 
6  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 70เงิน5 
7  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 60ทองแดง6 
8  โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 60ทองแดง6 
9  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 58เข้าร่วม7 
10  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 56เข้าร่วม8 
11  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 52เข้าร่วม9 
12  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 40เข้าร่วม10 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน