DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 132
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 84ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 80ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 80ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
4  โรงเรียนศรีเนห์รู 78เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
5  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 72เงิน4 
6  โรงเรียนชลประทานผาแตก 64ทองแดง5 
7  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 62ทองแดง6 
8  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 58เข้าร่วม7 
9  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 58เข้าร่วม7 
10  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 56เข้าร่วม8 
11  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 56เข้าร่วม8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน