DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 129
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 88ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 82ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดเปาสามขา 80ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดเสาหิน 76เงิน4 
5  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 74เงิน5 
6  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 70เงิน6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน