DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 124
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 84ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 80ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 68ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 62ทองแดง4 
5  โรงเรียนแม่คือวิทยา 52เข้าร่วม5 
6  โรงเรียนชลประทานผาแตก 51เข้าร่วม6 
7  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 51เข้าร่วม6 
8  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 42เข้าร่วม7 
9  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 40เข้าร่วม8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน