DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 123
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 81ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 80ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 73เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนพุทธิโศภน 68ทองแดง4 
5  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 67ทองแดง5 
6  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 61ทองแดง6 
7  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 59เข้าร่วม7 
8  โรงเรียนวัดห้วยทราย 53เข้าร่วม8 
9  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 52เข้าร่วม9 
10  โรงเรียนแม่คือวิทยา 51เข้าร่วม10 
11  โรงเรียนวัดป่าตาล 37เข้าร่วม11 
12  โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 32เข้าร่วม12 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน