DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 122
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 86ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 83ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 83ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
4  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 76เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
5  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 74เงิน4 
6  โรงเรียนพุทธิโศภน 64ทองแดง5 
7  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 54เข้าร่วม6 
8  โรงเรียนวัดห้วยทราย 54เข้าร่วม6 
9  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 52เข้าร่วม7 
10  โรงเรียนบ้านออนกลาง 47เข้าร่วม8 
11  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 44เข้าร่วม9 
12  โรงเรียนวัดป่าตาล 32เข้าร่วม10 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน