DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 011
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 94ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 91ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 89ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 87ทอง4 
5  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 86ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 83ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านดอนปิน 81ทอง7 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน