DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 104
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 96.33ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดขะจาว 95ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 94ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนท่าศาลา 90.67ทอง4 
5  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 88ทอง5 
6  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 87.33ทอง6 
7  โรงเรียนแม่คือวิทยา 85.67ทอง7 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน