DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 102
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนพุทธิโศภน 98ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนแม่คือวิทยา 92ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 87.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 86ทอง4 
5  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 84ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 80ทอง6 
7  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 78.33เงิน7 
8  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 76.67เงิน8 
9  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 73.67เงิน9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน