DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 010
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 95.3ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดดอนจั่น 83.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดขะจาว 81.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 79เงิน4 
5  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 72.8เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 69.8ทองแดง6 
7  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 65.9ทองแดง7 
8  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 60.4ทองแดง8 
9  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 60.3ทองแดง9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน