DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 001
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 89.5ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนท่าศาลา 87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 84.5ทอง4 
5  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 84ทอง5 
6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 83.5ทอง6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน