ลำดับ ID โรงเรียน ชนะเลิศทองเงินทองแดงเข้าร่วมจำนวนทีมนักเรียนครู
1 001 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่05311112113
2 002 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์030003123
3 003 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์412451258249
4 004 โรงเรียนจิตราวิทยา00000004
5 005 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1040005148
6 006 โรงเรียนชลประทานผาแตก12217864510655
7 007 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย00000000
8 008 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย6191031335555
9 009 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ417983396953
10 010 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน04242133022
11 011 โรงเรียนดาราวิทยาลัย8197313110840
12 012 โรงเรียนท่าศาลา613310174025
13 013 โรงเรียนทาเหนือวิทยา0602081610
14 014 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่00000110
15 015 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา04501111610
16 016 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน00000000
17 017 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย00000000
18 018 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง00000000
19 019 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ00000000
20 020 โรงเรียนนภาเชียงใหม่00000000
21 021 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่00223789
22 022 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม13000396
23 023 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)113613111373195110
24 024 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ1431081413
25 025 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)1026220327246
26 026 โรงเรียนบ้านดอนปิน12267444411671
27 027 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก36233142311
28 028 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย38600143426
29 029 โรงเรียนบ้านบวกค้าง1411172312
30 030 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท0412071411
31 031 โรงเรียนบ้านบ่อหิน02111595
32 032 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง00000000
33 033 โรงเรียนบ้านป่าขุย01000111
34 034 โรงเรียนบ้านปางแดง00100133
35 035 โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ01300494
36 036 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว11000132
37 037 โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว00000000
38 038 โรงเรียนบ้านป่าป้อง023016116
39 039 โรงเรียนบ้านป่าไผ่00000000
40 040 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง311313214227
41 041 โรงเรียนบ้านป่าสักงาม00000000
42 042 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า5241042419755
43 043 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด07420132621
44 044 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม02000222
45 045 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย13244423411059
46 046 โรงเรียนบ้านม่วงโตน03111666
47 047 โรงเรียนบ้านมอญ00000000
48 048 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง01000111
49 049 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง02100366
50 050 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา312231203430
51 051 โรงเรียนบ้านแม่หวาน16352162223
52 052 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี18310162220
53 053 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน01011343
54 054 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก410511173622
55 055 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ02000265
56 056 โรงเรียนบ้านสันกำแพง1652158177151108
57 057 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ00000000
58 058 โรงเรียนบ้านสันทราย00000000
59 059 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง10286454412671
60 060 โรงเรียนบ้านห้วยทราย22000254
61 061 โรงเรียนบ้านออนกลาง01021575
62 062 โรงเรียนบ้านออนหลวย09422183125
63 063 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย04321101913
64 064 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา00000000
65 065 โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่00101222
66 066 โรงเรียนพุทธิโศภน9324824910881
67 067 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม00000000
68 068 โรงเรียนมาร์มาร่า แม่บัวคลี่00000000
69 069 โรงเรียนแม่คือวิทยา419922326946
70 070 โรงเรียนแม่ตะไคร้02111575
71 071 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี28232153217
72 072 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย160107229
73 073 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน032107137
74 074 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่00121566
75 075 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์3421182014
76 076 โรงเรียนวัดขะจาว312110142720
77 077 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด250005139
78 078 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน1118844356243
79 079 โรงเรียนวัดดอนจั่น511525266034
80 080 โรงเรียนวัดดอนชัย2330291510
81 081 โรงเรียนวัดทรายมูล00100113
82 082 โรงเรียนวัดบ้านน้อย02000273
83 083 โรงเรียนวัดบ้านม่อน00000000
84 084 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง01100252
85 085 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้312320172825
86 086 โรงเรียนวัดป่าแดด01210466
87 087 โรงเรียนวัดป่าตัน141106127
88 088 โรงเรียนวัดป่าตาล01002333
89 089 โรงเรียนวัดเปาสามขา06231122714
90 090 โรงเรียนวัดเมืองสาตร01300575
91 091 โรงเรียนวัดแม่ผาแหน00000000
92 092 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง22010375
93 093 โรงเรียนวัดร้องอ้อ610413173324
94 094 โรงเรียนวัดล้านตอง47330131618
95 095 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ211242192820
96 096 โรงเรียนวัดสวนดอก3410162812
97 097 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ2511292212
98 098 โรงเรียนวัดสันโค้ง00010111
99 099 โรงเรียนวัดสันป่าค่า00000000
100 100 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า051006108
101 101 โรงเรียนวัดเสาหิน231004147
102 102 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง01101336
103 103 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว722241296445
104 104 โรงเรียนวัดห้วยทราย210653254430
105 105 โรงเรียนวารีเชียงใหม่000000017
106 106 โรงเรียนวิชัยวิทยา00000000
107 107 โรงเรียนศรีเนห์รู33101587
108 108 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์02300565
109 109 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง02300565
110 110 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา122106136
111 111 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์510002122214
112 112 โรงเรียนสันติศึกษา00000000
113 113 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่152108118
114 114 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 204342132015
115 115 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่204611216615096
116 116 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง08300112313
117 117 โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว00000000
118 118 โรงเรียนอนุบาลมยุรี00000000
119 119 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา0411171211
120 120 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน00000000
121 300 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่00100132
122 301 โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น00100131