แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ป.1-ป.6 งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ขอแสดงความยินดีกับ
- เด็กหญิงพรทิวา ขันสุรินทร์
- เด็กหญิงภูษณิศา จันทร์เพ็ญวัน
- เด็กหญิงชนากานต์ อูปคำ
- เด็กชายไชยวัฒน์ กันธาทิพย์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และเด็กหญิงอภิรฎา ใสงาม
- เด็กหญิงแอริณ ธงซิว
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ป.1-ป.6 งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ครูอัฐพล ปรีชามานพวงศ์ ,ครูวชิรวิทย์ วันมหาชัย ,ครูคมกริช รัตนแสง เป็นผู้ควบคุมประจำวง
20220625115934.jpg - แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ป.1-ป.6 งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | https://www.bsk.ac.th/new 20220625115933(1).jpg - แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ป.1-ป.6 งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | https://www.bsk.ac.th/new 20220625115933.jpg - แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ป.1-ป.6 งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | https://www.bsk.ac.th/new 20220625115931.jpg - แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ป.1-ป.6 งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | https://www.bsk.ac.th/new 20220625115932.jpg - แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ป.1-ป.6 งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | https://www.bsk.ac.th/new 20220625115932(1).jpg - แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ป.1-ป.6 งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | https://www.bsk.ac.th/new