ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SMP ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SMP ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ไฟล์ประกาศ ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
3.78 MB ดาวน์โหลด