ผลงานครู 2017-09-06T23:32:44+00:00

The Success Story โสภาพรรณ ชื่นทองคำ
สกู๊ปพิเศษ The Success Story จากมูลนิธิไทยคม เรื่องราวของคุณครูโสภาพรรณ ชื่นทองคำ ครูประจำโรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ย้อนกลับไป 17 ปีที่แล้ว..

แสดงข้อมูล

กระบวนการ 5 S ตามทฤษฎี Constructionism พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 หลักการของทฤษฎี Constructionism เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติหรือสร้างสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง..

แสดงข้อมูล

ข่าวการศึกษา : โสภาพรรณ ชื่นทองคำ ”ครูไทย” ในเวทีโลก
จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษา และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการริเริ่มโครงการ ”Innovative Teachers Leadership Award”

แสดงข้อมูล

คุณครูจากแดนเหนือ ผู้เปรียบตัวเองเป็นเม็ดทรายเล็กๆ ที่ก่อร่างสร้างตึกสูงให้สมบูรณ์
ครูโสภาพรรณ ชื่นทองคำ คุณครูแห่งโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสอนและผลักดันนักเรียนมานานกว่า 17 ปี…

แสดงข้อมูล

ประวัติ นางโสภาพรรณ ชื่นทองคำ
สร้างด้วย Sway สร้างและแชร์รายงานเชิงโต้ตอบ งานนำเสนอ เรื่องราวส่วนตัว และอีกมากมาย..

แสดงข้อมูล
กลับหน้าแรก